Oferta

 

NASZA OFERTA

Regeneracja elementów nawierzchni kolejowej przez napawanie

Regeneracja elementów nawierzchni tramwajowej przez napawanie

Łączenie szyn kolejowych i tramwajowych metodami spawalniczymi

Reprofilacja szyn i rozjazdów kolejowych i tramwajowych przez szlifowanie.

Regeneracja szczęk hamulców torowych

Montaż rolek iglicowych w rozjazdach kolejowych

Pomiar i diagnostyka stanu nawierzchni torowej z elektronicznym zapisem